Projecten

Wij streven naar hoogwaardige, ambitieuze en duurzame projecten voor internationale medewerkers van onze dochterondernemingen. Daarnaast hechten wij waarde aan een nauwe samenwerking met gemeentes, omwonenden, adviseurs en bouwbedrijven zodat er een beter plan ontstaat met meer draagvlak voor belanghebbenden. Dit met als einddoel voor het tot stand brengen van een aangename woon- of verblijfsomgeving. Zo creëren we met elkaar een beter leefklimaat.